Go Tử Vi

Chia sẻ kiến thức về Tửi Vi Đẩu Sổ, Kinh Dịch, Huyền Học

Huyền Học

Thế nào là ngày Hoàng đạo, ngày Hắc đạo ?

Xem ngày tốt trong văn hóa Phương Đông trở thành 1 nét đặc sắc trong cuộc sống. Chúng ta cưới hỏi, xây nhà hay khai trương… thì đều xem ngày tốt để khởi hành mong vạn sự hanh thông. Vậy…

Ngũ Đại Thuật trong Huyền Học Đông Phương

Ngũ Đại Thuật bao gồm có Sơn, Y, Mệnh, Tướng, Bốc. Tất cả đều khởi nguyên từ tư tưởng Âm Dương của Kinh Dịch hay Chu Dịch, lấy triết học tổng thể của nó làm cơ sở.