Articles for tag: Bát Quái, Càn, Chấn

root

Thành phố xây dựng theo trận đồ Bát Quái

Tekes Bagua âm Hán Việt là Đạt Khắc Tư, một thành phố nhỏ nằm ở Y Lê, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Nổi tiếng là nơi được quy hoạch theo đồ hình Bát Quái để tránh lũ, và giao thông không cần sử dụng đèn xanh, đỏ. Thành phố được thành lập từ ...

Skip to content