Quên mật khẩu  |  Đăng Ký
Tử vi cá nhân hàng ngày


Trách nhiệm nặng nề nhất của bạn trong ngày này là chăm sóc gia đình, nhà cửa. Hãy quan tâm xem những người thân yêu của bạn cần gì và nên dành cho họ những gì họ muốn ở bạn. Bạn sẽ thích được ở nhà vào ngày này. Ngoài việc nhà ra, bạn chẳng để ý đến những việc khác nữa. Cứ từ tốn, bạn sẽ có một ngày thảnh thơi mà.